Lid inschrijven

Wil je graag lid worden?

Als je een jonggiver bent/wilt inschrijven (6de leerjaar t.e.m. 2de middelbaar), mag je steeds een mailtje sturen naar groepsleiding@rumoldus.be met de gegevens van het lid: volledige naam, geboortedatum, geslacht, mailadressen van beide ouders, gsm-nummers van beide ouders, adres (indien gescheiden van beide ouders). 

Sinds kort werken we met wachtlijsten voor de kapoenen, sjamfoeters en givers om onze steeds wisselende leidingsploegen niet te hard te belasten. Dit jaar (2017-2018) kunnen we geen nieuwe leden meer toelaten binnen deze takken. Wel kan je je kind inschrijven voor het volgende scoutsjaar. Concreet betekent dit het volgende:
– Vanaf 1 juli 2018 tot 31 juli 2018 kan je via deze site een online inschrijvingsformulier invullen.
– Tijdens onze leidingsverdeling houden wij rekening met deze aantallen en proberen we de leidingsploegen er zo goed mogeijk op af te stemmen.
– Begin augustus laten we dan zo snel mogelijk weten of we jullie kind(eren) kunnen verwelkomen op onze scouts.
– Kinderen die zich tussen 1 en 31 juli online ingeschreven hebben, maar die we toch niet kunnen aanvaarden omwille van snelgroeiende ledenaantallen, leidingsploegen etc. plaatsen we automatisch op de wachtlijst voor dat komende scoutsjaar. Wanneer er leden afhaken tijdens het jaar, worden de kinderen op de wachtlijst als eerstvolgenden aangesproken. 

Inschrijvingen zijn dus enkel geldig tussen 1 juli en 31 juli en inschrijven kan enkel voor het eerstvolgende scoutsjaar. Bv.: tussen 1 juli en 31 juli 2018 kan je enkel leden inschrijven voor het scoutsjaar 2018-2019. Door het jaar heen hebben we namelijk nog geen goed beeld van hoe het volgende scoutsjaar zal verlopen. Dit omdat elk jaar anders is afhankelijk van steeds wisselende (groeps-)leidingsploegen en ledenaantallen. Zo hopen we geen eindeloze wachtlijsten te creëren en alle nieuwe leden een gelijke kans te geven.  

Uitzonderingen op deze regel zijn broers en zussen van huidige leden of kinderen van oud-43’ers. Zij krijgen voorrang en kunnen via deze site hun kinderen online inschrijven vanaf 1 juni 2018. Zo hopen we nodeloos rondfietsen door ouders op zondagochtend te vermijden. 

Inschrijven in't kort

– Als je een jonggiver wil inschrijven, mag je een mailtje sturen naar groepsleiding@rumoldus.be met de volledige gegevens.
– Als je een kapoen/sjamfoeter/giver wil inschrijven, kan dit niet meer voor dit scoutsjaar. Voor het volgende scoutsjaar kan je vanaf 1 juli 2018 via deze site een online inschrijvingsformulier invullen, waarna we je begin augustus iets zullen laten weten. 
– Nieuwe leden inschrijven kan enkel tussen 1 juli en 31 juli (met uitzondering van broers/zussen/oud-43’ers).
– Broers en zussen van huidige leden of kinderen van oud-43’ers inschrijven kan vanaf 1 juni tot 30 juni 2018. 
– Inschrijven kan enkel voor het eerstvolgende scoutsjaar. 

Nog even praktisch

– Onze vergaderingen gaan door op zondagochtend van 9u30 tot 12u30.
– Onze vergaderingen vinden meestal plaats op onze ‘Hoeve’: August van de Wielelei 218, 2100 Deurne; binnenkort onderdeel van Park Groot Schijn. 
– Qua uniform volstaan bij de Kapoenen een das en speelkledij; vanaf de Sjamfoeters verwachten we een hemd, groene broek en das.

Als er nog vragen zijn, stuur gerust een mailtje naar groepsleiding@rumoldus.be

Scouteske groeten
Groepsleiding den 43